top of page
Sk%C3%A6rmbillede%202020-11-01%20kl.%2014.49_edited.jpg

Gennem mit arbejde giver jeg støtte og plads til, at den unge kan finde det rette spor. Et arbejde med at få tillid til at begynde et liv, der ikke er styret af svigt, lavt selvværd og evt. misbrug og kriminalitet, men i stedet et liv, der er integreret i samfundet og i sig selv. 

Jones Kristensen

 

Fundament for fremtiden

Om Fundament for Fremtiden

Mit navn er Jones Ranjith Kristensen (f. 1981). Jeg er uddannet socialpædagog. Jeg har arbejdet på bosted med udsatte unge med psykisk handicap. Jeg har arbejdet med unge med misbrug. I dag er mit arbejde fordelt på tre forskellige platforme: Jeg arbejder på et bosted for voksne med  psykisk handicap, jeg arbejder også som en del af teamet for DrugRebels, som arbejder forebyggende i forhold til unge og stoffer, hvor jeg holder foredrag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Derudover arbejder jeg som mentor for bl.a. domsanbragte unge og unge med stofmisbrug og forskellige diagnoser.

Min mission er at støtte op omkring den unges grundlæggende hverdagsrutiner, omkring en positiv holdning til sig selv, til fremtiden og til samfundet; støtte i processerne til at træffe nye valg, finde nye måder og metoder til at tilegne sig et fundament med større forståelse for et sundt liv, et liv med mod på uddannelse/arbejde og et liv med gode relationer.

Referencer

Læs hvad andre synes om mig.

“Jones møder vores unge med respekt for deres situation og med en naturlig autoritet og imødekommenhed. Han får hurtigt etableret en god relation og kan motivere til udvikling. Han har god forståelse og kontakt til de hårdt belastede unge og samarbejder konstruktivt med forældre og andre kontaktflader.”

Opholdsstedet Tejlgaarden 2020 www.tejlgaarden.dk

"... Jones formår med sin naturlige troværdighed og tilstedeværelse på scenen, at møde de unge i øjenhøjde, uden fordomme og med helt særlig empati og åbenhed. Jones vækker nysgerrighed og skaber stor interesse hos de unge i salen og håndterer de situationer, der måtte opstå blandt de unge med stor professionalisme ..."

DrugRebels 2018

www.drugrebels.dk

"... Jones er endvidere en meget vigtig del af det team, der tager samtalen med de unge efter foredraget og håndterer de udfordringer, de unge måtte komme med. Også her møder Jones de unge helt i øjenhøjde med stor rummelighed og omsorg ..."

DrugRebels 2018

www.drugrebels.dk

"... Til Folkemødet på Bornholm i juni 2019 havde jeg via mit job hos Lundbeckfonden glæde af at samarbejde med Jones. I en debat med titlen "afholdenhed >< afhængighed" ..... Jeg er overbevist om, at hans engagement og hans professionelle måde at formidle på, gør en stor forskel.

Lundbeckfonden 2019

www.lundbeckfonden.com

Ydelser

Fysisk træning

For nogle unge vil det være oplagt at bruge fysisk træning som groundende aktivitet og selvværdsboost. Her er god stemning, sikkerhed og fornuft højt prioriteret.

En til En

Mentorarbejdet med den unge, som skal videre i livet på en ny og bedre måde, er længere forløb, hvor der er god tid, og som foregår der, hvor den unge befinder sig. Jeg arbejder under opholdsstedet, bostedet eller kommunen, og samværet med den unge, som mentor, er oplevelsesorienteret relationsarbejde, hvor samværets dynamik anvendes som læringsmulighed for den unge. Min tilgang er anerkendende og mentaliserende. I samarbejdet med den unge arbejder vi med low arousal, regulering af følelser og dermed adfærd, konkrete tiltag i forbindelse med at magte aktiviteter, skole, praktik og lignende, walk and talk og generelt udviklende samvær og gode timer.

 

Jeg kan også være mentor i private aftaler.

Misbrugerrådgivning

Misbrugsrådgivning/mentorarbejdet med den unge, som skal videre i livet på en ny og bedre måde, er længere forløb, hvor der er god tid, og som foregår der, hvor den unge befinder sig. Jeg arbejder under opholdsstedet, bostedet eller kommunen, og samværet med den unge, som mentor, er oplevelsesorienteret relationsarbejde, hvor samværets dynamik anvendes som læringsmulighed for den unge. Min tilgang er anerkendende og mentaliserende. Vi arbejder på at udvikle en mere positiv selvopfattelse gennem længere forløb med bl.a. narrativ tilgang, hvor jeg er initiativtager og et støttende og opmuntrende vidne til processen samt hjælp i forbindelse med konkrete aktiviteter og tiltag - også i dagligdagen som fx. at varetage ture ud af huset, praktiske opgaver, kørsel til tandlægen, lægen og andet. Jeg fungerer også som bisidder ved diverse behandlingsaktiviteter, møder og undervisning. I forbindelse med misbrugsrådgivning bruger jeg bl.a. mine erfaringer fra en fortid som misbruger gennem 15 år, hvis det understøtter arbejdet med den unge til at stå imodensomhed og frygten for det nye liv uden gamle venner og vaner. Det kan her være relevant at bruge sig selv, hvis det skaber større tillid hos den unge, i et peer to peer-perspektiv.

Jeg kan også være mentor i private aftaler.

Kontakt mig

Jones Kristensen

+45 50 52 06 81

Sk%C3%A6rmbillede%202020-11-01%20kl.%201

Tak for din indsendelse!

bottom of page